Föreläsning, utbildning och "workshop"

Svårigheten är inte att hitta något att prata om, svårigheten är att välja ut något av alla de intressanta
ämnen som jag älskar att prata om. De flesta går in i varandra på ett eller annat sätt. Gemensamt för
det jag föreläser om och utbildar i, är att det handlar om det som händer mellan olika individer.
Naturligtvis också om det som händer inom oss: det som händer mellan oss påverkar det som händer
inom oss och tvärt om. Kommunikation är ett stort begrepp och därför har jag delat upp det i flera områden,
så välj det som känns mest aktuellt för just er. Största behållningen får deltagarna om de ges möjlighet och
utrymme att reflektera, formulera och diskutera. Detta kan ske i form av "workshops" i anslutning till eller
som en uppföljning av föreläsningen. Ytterligare en variant är att följa upp med handledning.

Svartsjuka - avundsjuka. Vanligt både hemma och på arbetsplatsen. Alla har vi en släng av det men det
är inget vi vill skryta om. Vi vågar titta närmare på detta område och med lite distans kan det vara riktigt roligt :-)

Ledarskap. Hitta din ledarstil. Hård styrning kontra coachning, stöttning kontra krav.
Bli tydlig. Få ledarskapet att räcka till när resurserna minskas.

Kommunikation. Det osynliga mellanrummet mellan mig och andra görs synligt. Få ökad medvetenhet om hur
du sänder dina budskap och hur du tar emot andras. Kroppsspråk, undertoner och tyst kommunikation görs tydlig.

Samtalsteknik. Bli mer professionell i dina samtal.

Kärlek - rädsla. Känslokontroll med bibehållen känslosamhet. Bli vän med dina känslor. Välj om du ska agera
utifrån rädsla eller kärlek. Ilskekontroll. Aggressivitet kommer av rädsla.

Ångest kontroll. När rädslan har utvecklats till ångest finns det massor av intressanta tips för hur du återtar kontrollen igen.
Ångesten är ett friskhetstecken, lär dig att hantera den.

Konsten att säga NEJ. Förmågan att kunna säga ifrån, säga stopp och sätta gränser. Med rätt kompetens kan du
stå fast vid dina beslut med full energi utan att såra andra.

Lyssna. Så viktigt att det förtjänar en egen plats här. Ofta har vi för bråttom för att stanna
upp och verkligen ta in vad en annan människa vill. Vi är också för snabba på att hitta lösningar.
Inte minst handlar detta om att ta sig tid att lyssna på sig själv.

Att vara förälder. En outtömlig källa till diskussion. Den perfekta föräldern är inget att försöka eftersträva,
men jag lovar att alla har massor att lära av både egna och andras ungar. Förövrigt förväntas vi kunna klara
detta livsavgörande supersvåra jobb, utan någon som helst utbildning i ämnet. Intressant.

Skapa ditt eget liv. Det roligaste av alla föredrag! Bli medveten om hur du varje sekund, genom dina tankar och dina val,
skapar dig själv, ditt liv, din omgivning, din nutid, dåtid och framtid. Du bjuds på abstrakta teorier och målande exempel
på hur teorierna kan omsättas till praktik i det vardagliga livet. Detta är egentligen den enda föreläsning som behövs…

Föreläsningarna kan kombineras, modifieras och skräddarsys till allt från några timmar till flera dagar under längre tidsrymd.
Kan naturligtvis också kombineras med Ledarskapsutveckling med hästar
Välkomna att höra av er för en offert.